Misyon & Vizyon

Vizyonumuz

Bulut tabanlı dijital bir sistem kullanarak, gemi işletmesinde taraf olan herkesin beklentilerini karşılayabilen, iş gücünden maksimum verimliliği sağlayabilen, çevreye saygılı ve emniyetli bir gemi işletmeciliği yapmak.

Misyonumuz

Dijital sisteme geçmek için izlediğimiz yöntemler; Veri akışında ve bilgilerin değerlendirilmesinde standardizasyona gidilmesi. Bilgiye ortak erişimin sağlanabilmesi için tüm verilerin tek bir çatı altında toplanması. Veri ulaşımındaki sınırlandırmaları kaldırmak, internet kullanımı ile bilgi bankasına her yerden ulaşabilmek. Zamandan tasarrufun sağlanması ve daha çok iş gücü oluşturulması