Customer Relations Specialist

   
We are an open, innovative & creative software development company in Ataşehir/Istanbul. We are united by our passion for delivering great outcomes through innovation, design, software, and analytics. We hire passionate people, building them up and honing their skills along the way. If you want to work somewhere that values what you can do now and truly will support your growth into the future, then come work with us – we’d love to have you!
 

Customer Relations Specialist Job Requirements

 • An associate degree in computer programing/electric and electronic technologies, information systems, or related fields is a plus,
 • Minimum two years of customer relations experience
 • Having problem-solving and good communication skills on the phone
 • Good command of English, both in written and oral communication
 • Strong communication, interpersonal and negotiation skills, and a good team player
 • Eager to learn and develop
 • Not related to military service (for male candidates)

Customer Relations Specialist Job Description

 • Determining the needs of our customers by planning regular meetings with customers
 • Support end-users every day to ensure the system is working as expected
 • Escalate problems appropriately to other internal departments or providers when required,
 • Regularly communicating with customers to quickly get to the root cause of their problem,
 • Creating and recording tickets for calls received via mail, portal, and phone,
 • Ensure and care for absolute customer satisfaction,

JOB APPLICATION FORM

Upload Your Resume (required) Up to 2048 kb can be loaded
Accepted types: jpg,png,jpeg,pdf,doc,docx

   İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, https://www.nozzlesoft.com/ internet sitesinin İK bölümüne istinaden İş Başvuru Formu üzerinden bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla NOZZLE tarafından, sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. NOZZLE bünyesinde çalışmak isteyen kullanıcıların, bizimle iletişime geçmesine imkân tanımak ve bunu da mümkün olan en kolay şekilde sağlayabilmek amacıyla https://www.nozzlesoft.com/ alan adlı internet sitesinin İK bölümünde bizimle paylaşabilecekleri bir İş Başvuru Formu oluşturduk. NOZZLE bünyesinde çalışmak isteyen ilgililer, işbu bölümde iş başvurularını gerçekleştirebilirler.

Bu web sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. NOZZLE bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bazı dokümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir.

Ancak gerçekleşmeler, ileriye dönük görüşleri ve tahmini rakamları oluşturan değişkenlerde ve varsayımlardaki gelişim ve gerçekleşmelere bağımlı olarak farklılık gösterebilecektir.

NOZZLE yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka ve / veya kötü amaçlarla kullanılamaz.

Bu web sitesi bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Web-sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan NOZZLE ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir.

 

NOZZLE YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

1- VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla NOZZLE YAZILIM ANONIM ŞİRKETİ (“NOZZLE”) tarafından işlenebilecektir. KVKK uyarınca NOZZLE, veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır.

 

2- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, NOZZLE tarafından sağlanan hizmet ve NOZZLE’ın ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; NOZZLE ve ilgili birimleri, internet sitesi, sosyal medya, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

İşbu İş Başvuru Formu üzerinden bizimle paylaşacağınız kişisel verilerinizi, daha hızlı ve etkin bir şekilde adayların başvurularını gerçekleştirebilmesi, iş başvurularınızı alabilmek, insan kaynakları süreçlerimizin yürütülebilmesi, planlamanın yapılabilmesi, size en uygun açık alanların kontrol edilebilmesi, açık alanlara en uygun adayın belirlenebilmesi ve başvurularınızın değerlendirilebilmesi amacıyla işlemekteyiz. Yine, işe alım sürecinde sizinle mülakat amaçlı iletişim kurmak ve mülakat sırasında sizin nitelikleriniz ve deneyimleriniz ile işe alım yapılacak açık pozisyonun uyumlu olup olmadığını tespit etmek amacıyla işlemekteyiz.

Kişisel verileriniz NOZZLE’ın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız süre boyunca güncellenerek kişisel verileriniz KVKK’nin “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 5. ve “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına göre işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesindeki amaç sayılanlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilmiştir;

 • – Tarafınız ile NOZZLE arasındaki sözleşme kapsamındaki hizmetleri sunabilmek, sözleşme süresi boyunca aldığınız hizmete ilişkin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, ilgili kampanyalardan haberdar edebilmek,
 • – NOZZLE tarafından ilgili mevzuat ve kamu otoritelerince öngörülen faaliyetleri yerine getirebilmek,

 

 • – NOZZLE ve grup şirketlerimiz tarafından sunulabilecek diğer ürün ve hizmetlerden tarafınızı faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,

 

 • – NOZZLE ile iş ilişkisi içerisinde olan tüm gerçek kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini

 

 • – NOZZLE ticaret politikalarının belirlenmesi ve uygulanması

 

 • – NOZZLE insan kaynakları politikalarının yürütülmesi
 •  

Kişisel verileriniz, iş başvurunuzun değerlendirilebilmesi amacıyla, size uygun pozisyonlardaki birim yöneticileri, insan kaynakları birimimiz ve yönetim kurulumuz ile paylaşılabilecektir.

 

3- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, NOZZLE çalışanlarına, tedarikçilere, bayilere, iş ortaklarına, danışmanlara, dış hizmet sağlayıcılara ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlara ve özel kişilere KVKK’nin “Kişisel Verilerin Aktarılması” başlıklı 8. ve “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde aktarılabilecektir.

 

Kişisel verilerinizin aktarılmasındaki amaç sayılanlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilmiştir;

 

 • – NOZZLE tarafindan sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanabilmek için gerekli çalışmaların yapılması,
 • – NOZZLE’ın faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi,
 • – NOZZLE’ın ve NOZZLE ile iş ilişkisi içerisinde olan tüm gerçek kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • – NOZZLE’ın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini,
 • – NOZZLE’ın ticaret politikalarının yürütülmesinin temini

 

4- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASININ YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, NOZZLE olarak faaliyetlerimizi sürdürmek amacıyla ve mevzuata, ayrıca NOZZLE politikalarına uyumun sağlanabilmesi sebebine dayanılarak elektronik ortamda veya sözlü veya yazılı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nin “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 5. ve “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında iş bu Aydınlatma Metninde detaylı şekilde belirtilmiş amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak, muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak. Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanmıştır.

Kurumumuz bünyesinde açık bulunan Çalışan kadrosuna istihdam yapılabilmesini teminen hazırlanan iş ilanına başvuru yapılabilmesi için talep edilen İş Başvuru Formu çerçevesinde elde edilen kişisel veriler;

 

 • – İş başvurusunun yapılması ve işe yerleştirme için gerekli bilgiler ve hak sahipliğinin kontrolü,
 • – İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,
 • – Kurumun hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi,

amaçlarıyla sınırlı olarak; kanunlarda öngörülme işleme şartına dayalı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından elden teslim, posta, kargo aracılığıyla manuel yolla veya entegrasyon aracılığıyla otomatik yolla işlenecektir.

 

5- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA HAKLARINIZ

 

KVKK’nin 11. maddesi uyarica sahip oldugunuz haklar asagidaki gibidir;

 

 • – Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

 • – Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

 • – Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

 • – Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

 • – Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

 • – KVKK ve ilgili diger kanun hükümlerinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

 • – İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

 • – Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

KVKK’nin 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak istemeniz halinde başvurularınızı yazılı olarak NOZZLE YAZILIM ANONMİ ŞİRKETİ, KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. DEFNE SK. FLORA RESIDANCE 1355 ATAŞEHİR/ İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim ya da noter kanalıyla ya da iadeli taahhütlü olarak gönderebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır ve yazılı olarak ya da elektronik ortamda tarafınıza bildirilecektir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafindan belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bilgilerinize sunulur.